Ιστορία της Νεοελληνικής εκπαίδευσης 1ο μέρος

Θεάσεις: 23.518 Του Γιάννη Σαλονικίδη, δασκάλου «Αναφορά στην ιστορία της νεοελληνικής εκπαίδευσης» (νεοελληνικός διαφωτισμός – 1985)(1ο μέρος έως 1928) Μια εργασία που αναφέρεται περιληπτικά στην Ιστορία της Νεοελληνικής εκπαίδευσης από την εποχή του Νεοελληνικού Διαφωτισμού ώς τις μέρες μας (1985). Περιλαμβάνονται διαγράμματα της διάρθρωσης της εκπαίδευσης ανά χρονολογική περίοδο.

Περισσότερα