Μεσόγειος, η θάλασσα που ενώνει πολιτισμούς

Θεάσεις: 0 Σκοπός του προγράμματος ήταν οι μαθητές/-τριες να αποκτήσουν θετική στάση ως προς τα μνημεία, ως σημαντικά δημιουργήματα των ανθρώπων διαφορετικής πολιτισμικής και ιστορικής προέλευσης, να αναγνωρίσουν τη διαφορετική πολιτισμική έκφραση στον χρόνο μέσα από αυτά, να σέβονται την πολιτισμική διαφορετικότητα, να νιώθουν προθυμία να τα επισκέπτονται, να αναγνωρίζουν τους κινδύνους από τους οποίους […]

Περισσότερα