ΣΕΙΡΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ: Εθνογραφία και Μουσειακή Αγωγή: το Εθνικό Αφρικανικό Μουσείο & το Μουσείο Ακρόπολης (Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, σσ. 274)

Στα πέντε μέρη του εκπαιδευτικού μας προγράμματος σε ελληνικό σχολείο στην υποσαχάρια Αφρική [..] η μουσειακή αγωγή με την επίσκεψη μας σε ένα αφρικανικό μουσείο και η συνεργασία μας με το μουσείο Ακρόπολης.

Περισσότερα