«Το Νεολιθικό Σπήλαιο Γερανίου» & «Το Παράρτημα του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας Παλαιοντολογικό Μουσείο Ρεθύμνου»

Στα πλαίσια του «Σχεδιασμού και υλοποίηση προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων) για τα σχολικά έτη 2017-2019», οι 16 μαθητές της Στ’ Τάξης του Δημοτικού σχολείου Γερανίου Ρεθύμνου, µε την παιδαγωγική καθοδήγηση τριών εκπαιδευτικών, υλοποίησαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Το Νεολιθικό Σπήλαιο Γερανίου στο Ρέθυμνο & Το Παράρτημα του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας «Παλαιοντολογικό Μουσείο Ρεθύμνου» Οι ελέφαντες, οι ιπποπόταμοι και τα ελάφια της Κρήτης»

Περισσότερα