Φυσικές Επιστήμες και Αναλυτικό Πρόγραμμα στην Προσχολική Εκπαίδευση

Θεάσεις: 16.143 Αποστολία Μπέκα Νηπιαγωγός – Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Το Α.Π. (περιεχόμενο, στόχοι) θα καθορίσει το περιεχόμενο των σχολικών βιβλίων και του υπόλοιπου εκπαιδευτικού υλικού (πολυμεσικό υλικό, οπτικοακουστικό, κλπ). Οι διδάσκοντες, αλληλεπιδρώντας (με αφετηρία τις γνώσεις τους για τις Φ.Ε., την πείρα, την παιδαγωγική τους κατάρτιση, τη διδακτική μεθοδολογία που θεωρούν κατάλληλη, κ.ά. ) τόσο με […]

Περισσότερα