’Αλυπίας Τέχνη – Εκπαίδευση στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας δέχεται αιτήσεις, από 1η Ιουνίου έως 20η Σεπτεμβρίου 2021, για εισαγωγή εκπαιδευόμενων στο πρώτο έτος του τετραετούς Εκπαιδευτικού Προγράμματος: «’Αλυπίας Τέχνη – Εκπαίδευση στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία»

Περισσότερα