Στρατηγική διδασκαλίας συνδεδεμένη με Σύνδρομο Ελλειμματικής Προσοχής (ADHD)

Θεάσεις: 11.998 Στρατηγικές Διδασκαλίας για σπουδαστές με ΔΕΠΥ/ΣΕΠ Οι στρατηγικές αυτές αποτελούν προτάσεις για ενσωμάτωση σπουδαστών με ΔΕΠΥ. Η παρακάτω λίστα δε θα πρέπει να θεωρείται πλήρης και είναι πάντοτε σημαντικό να θυμόμαστε πως όλοι οι σπουδαστές αποτελούν μοναδικές οντότητες και ότι οι στρατηγικές που είναι αποτελεσματικές με έναν σπουδαστή δεν είναι απαραιτήτως αποτελεσματικές με […]

Περισσότερα