Η «Ζώνη της επικείμενης ανάπτυξης» του L.S. Vygotsky

Θεάσεις: 52.415 Όπως αναφέρει ο ίδιος: «Η ζώνη αυτή (zone of proximal development) αντιστοιχεί στην απόσταση ανάμεσα στο πραγματικό αναπτυξιακό επίπεδο, όπως αυτό καθορίζεται από την ανεξάρτητη  επίλυση προβλημάτων, και στο επίπεδο δυνάμει ανάπτυξης, όπως αυτό καθορίζεται από την επίλυση προβλημάτων κάτω από την καθοδήγηση των ενηλίκων ή σε συνεργασία με πιο ικανούς συνομήλικους. Αυτό που καθορίζει η […]

Περισσότερα