Δημοσιοποίηση Μελέτης – Πρότασης: «Μηχανισμός Οργάνωσης και Διεξαγωγής Επιμορφωτικών Δράσεων με Αξιοποίηση Ψηφιακών Μέσων»

Η Μελέτη αναφέρεται στην υλοποίηση και λειτουργία ενός Μηχανισμού Επιμόρφωσης που μέσω ψηφιακών συστημάτων, θα υποστηρίζει τον πλήρη κύκλο που αφορά στον σχεδιασμό, την οργάνωση και διεξαγωγή επιμορφώσεων σε διάφορα θεματικά αντικείμενα ενδιαφέροντος των εκπαιδευτικών, στο πλαίσιο ενός Εθνικού Συστήματος Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών. Είναι αποτέλεσμα της πολυετούς δραστηριότητας της Διεύθυνσης Επιμόρφωσης και Πιστοποίησης του Ι.Τ.Υ.Ε. – «Διόφαντος» σε θέματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών με αξιοποίηση ψηφιακών συστημάτων.

Το πλήρες κείμενο είναι διαθέσιμο στην Πύλη Ενημέρωσης της Επιμόρφωσης Β’ επιπέδου ΤΠΕ (http://e-pimorfosi.cti.gr), ενότητα “Επιστημονικές Συμβολές – Μελέτες» και συγκεκριμένα εδώ.

Ή δείτε παρακάτω το επισυναπτόμενο αρχείο.

eclass-itye-2020

Συνημμένα