Απλό εκκρεμές Β΄ Λυκείου

Έκδοση1.0
Θεάσεις1710 φορές
Ανακτήθηκε110 φορές
Σύνολο αρχείων1
Μέγεθος αρχείου28.78 KB
Ημ/νία δημιουργίας30/01/2015
Τελευταία ανανέωση

Λογισμικό Interactive Physics. Στόχοι διδασκαλίας: 1) Να μετράει ο μαθητής, για διαφορετικές τιμές του μήκους (L), την αντίστοιχη περίοδο (Τ) του εκκρεμούς και να συμπληρώνει αντίστοιχο πίνακα τιμών. 2) Με βάση τις μετρήσεις του να σχεδιάζει το γράφημα Τ2 — L ώστε να ελέγχει το σχετικό νόμο του απλού εκκρεμούς (Που έχει προκύψει Θεωρητικά). 3) Να υπολογίζει την επιτάχυνση της βαρύτητας: α) με τη βοήθεια του γραφήματος που έχει δημιουργήσει και β) εφαρμόζοντας τους νόμους του απλού εκκρεμούς (από τον πίνακα τιμών του, μήκους του νήματος και της αντίστοιχης περιόδου). 4) Να υπολογίζει τη μέση τιμή της επιτάχυνσης της βαρύτητας, σύμφωνα με τις μετρήσεις που έχει κάνει. Να τη συγκρίνει με την τιμή που έχει υπολογίσει μέσω του διαγράμματος Τ2 -L 5) Να γίνει κατανοητό ότι η περίοδος εξαρτάται μόνο από το μήκος του νήματος (L) και από την επιτάχυνση της βαρύτητας (g). Στον ίδιο τόπο, αφού το g παραμένει σταθερό, η περίοδος Τ εξαρτάται μόνο από το μήκος L του νήματος. Βαρυπάτη Αθηνά.


Ανάκτηση
Αρχείο
Απλό εκκρεμές Β΄ Λυκείου