Κυρίως Βυζαντινή Εποχή – Δυναστεία του Ιουστινιανού – Δυναστείες του Μ. Κωνσταντίνου, Μ. Θεοδοσίου, Λέοντα

Έκδοση1.0
Θεάσεις2742 φορές
Ανακτήθηκε308 φορές
Σύνολο αρχείων3
Μέγεθος αρχείου134.02 KB
Ημ/νία δημιουργίας31/01/2015
Τελευταία ανανέωση

Κυρίως Βυζαντινή Εποχή (610 μ.Χ. - 1204 μ.Χ.): 5 ανακεφαλαιωτικές ασκήσεις Hot Potatoes, οι οποίες καλύπτουν την κυρίως Βυζαντινή εποχή (610-1204). Β' Γυμνασίου.

Δυναστεία του Ιουστινιανού (518 μ.Χ. - 610 μ.Χ.): Σταυρόλεξο του Hot Potatoes για τη Δυναστεία του Ιουστινιανού. Β' Γυμνασίου.

Δυναστείες του Μ. Κωνσταντίνου - Μ. Θεοδοσίου - Λέοντα (324 μ.Χ. - 518 μ.Χ.): Σταυρόλεξο του Hot Potatoes για τις Δυναστείες Μ. Κων/νου - Μ. Θεοδοσίου - Λέοντα. Β' Γυμνασίου.

Της Σταματίας Σταμάτη.


Ανάκτηση
Αρχείο
Κυρίως Βυζαντινή Εποχή
Δυναστεία του Ιουστινιανού
Δυναστείες του Μ. Κωνσταντίνου, Μ. Θεοδοσίου, Λέοντα