Κλασματικές μονάδες, κλασματικοί αριθμοί

Έκδοση1.0
Θεάσεις3288 φορές
Ανακτήθηκε2633 φορές
Σύνολο αρχείων2
Μέγεθος αρχείου22.27 KB
Ημ/νία δημιουργίας01/02/2015
Τελευταία ανανέωση

Κλασματικές μονάδες, κλασματικοί αριθμοί 1: Να αντιστοιχίζουν τα παιδιά την οπτική αναπαράσταση μιας κλασματικής μονάδας ή κλασματικού αριθμού με τα αντίστοιχα αριθμητικά σύμβολα. Η διδακτική πρόταση μπορεί να εφαρμοσθεί στην Γ΄ και στην Δ’ τάξη στα εισαγωγικά μαθήματα για τις κλασματικές μονάδες και τους κλασματικούς αριθμούς και σε αντιστοιχία με τους στόχους του ΠΣ κάθε τάξης. Διαδικτυακή δραστηριότητα βασιζόμενη στο site: http://matti.usu.edu./nlvm/nav/index.html

Κλασματικές μονάδες, κλασματικοί αριθμοί 2: Να χωρίζουν τα παιδιά ένα μέγεθος σε ίσα μέρη και να συνδέουν οπτικά το ένα από τα μέρη με τα αντίστοιχα αριθμητικά σύμβολα. Να δημιουργούν κλασματικούς αριθμούς με την επανάληψη της κλασματικής μονάδας και να οπτικοποιούν την γραφική αναπαράστασή τους με τα αντίστοιχα αριθμητικά σύμβολα. Η διδακτική πρόταση μπορεί να εφαρμοσθεί στην Γ΄ και στην Δ’ τάξη στα εισαγωγικά μαθήματα για τις κλασματικές μονάδες και τους κλασματικούς αριθμούς και σε αντιστοιχία με τους στόχους του ΠΣ κάθε τάξης. Διαδικυακή δραστηριότητα βασιζόμενη στο site: http://matti.usu.edu./nlvm/nav/index.html

Γιάννης Σαλονικίδης


Ανάκτηση
Αρχείο
Κλασματικές μονάδες, κλασματικοί αριθμοί 1
Κλασματικές μονάδες, κλασματικοί αριθμοί 2