Νόμος Boyle

Έκδοση1.0
Θεάσεις2760 φορές
Ανακτήθηκε68 φορές
Σύνολο αρχείων1
Μέγεθος αρχείου68.92 KB
Ημ/νία δημιουργίας30/01/2015
Τελευταία ανανέωση

Δίνονται οδηγίες για πραγματοποίηση 3 ισόθερμων μεταβολών για πραγματικά αέρια. Από την επεξεργασία των πειραματικών τιμών προσεγγίζουμε την έννοια του ιδανικού αερίου. Παρατηρούμε τη δημιουργία γραφικών παραστάσεων P-V, P-T, V-T για ιδανικό αέριο συγχρόνως με την εξέλιξη της μεταβολής. Αν οι μαθητές είναι εξασκημένοι στη χρήση του ΣΕΠ, αρκεί μια διδακτική ώρα. Δήμος Μαυράκης.