Εφαρμογή της πιλοτικής δράσης «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ οι λεπτομέρειες της πιλοτικής εφαρμογής της δράσης “Εργαστήρια Δεξιοτήτων” στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευση.

document

Συνημμένα