Εγκύκλιος για την εορτή των Τριών Ιεραρχών

Από το ΥΠΑΙΘ εκδόθηκε εγκύκλιος σχετικά με τον εορτασμό της γιορτής των Τριών Ιεραρχών:

“Σας ενημερώνουμε ότι οι εορταστικές εκδηλώσεις στις σχολικές μονάδες (δημόσιες και ιδιωτικές) Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την προσφορά των Τριών Ιεραρχών  στα   Γράμματα,  θα  πραγματοποιηθούν  την  Παρασκευή  29  Ιανουαρίου  2021, παραμονή της ημέρας εορτασμού των Τριών Ιεραρχών. Οι εκδηλώσεις αυτές θα έχουν διάρκεια έως δύο διδακτικές ώρες.

Mε απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν και σύμφωνα με τα ισχύοντα, στην περιοχή, υγειονομικά μέτρα  για την προστασία από τον covid 19  που  προβλέπονται  για  τους  ιερούς  ναούς,  δύναται  αντιπροσωπεία  μαθητών/τριών  να παραστεί στον εκκλησιασμό του ιερού ναού της περιοχής που εδρεύει το σχολείο.

Κατά τα λοιπά θα τηρηθεί το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων της ημέρας.”