Επικαιροποιημένο Μητρώο Επιμορφωτών Β΄ Επιπέδου Τ.Π.Ε.

Στο επισυναπτόμενο αρχείο μπορείτε να βρείτε το ανανεωμένο και επικαιροποιημένο Μητρώο Επιμορφωτών Β΄Επιπέδου Τ.Π.Ε., το οποίο περιλαμβάνει:

 • Φιλολόγους: 132
 • Φυσικών Επιστημών: 141
 • Μαθηματικοί: 108
 • Πληροφορικής: 84
 • Δασκάλων: 233
 • Νηπιαγωγών: 49
 • Ξένων Γλωσσών: 50
 • Καλών Τεχνών:20
 • Φυσικής Αγωγής & Υγείας: 38
 • Εκπαιδευτικοί Μηχανικοί: 21
 • Οικονομίας, Διοίκησης & Κοινωνικών Επιστημών: 19
 • Επαγγελμάτων Γης: 10
 • Ειδικής Αγωγής: 14

ΣΥΝΟΛΟ: 919

mhtro-b-tpe-2019

Συνημμένα