ΚΔΑΥ: Αξιολογητές, διαγνωστικά μέσα, συνεργασία, οργάνωση

Οργάνωση της υπηρεσίας

Στελέχωση:
Σύμφωνα με τις διατάξεις που προσδιορίζουν τη σύνθεση κάθε ΚΔΑΥ εμείς θα έπρεπε να διαθέτουμε: 1 γραμματέα η θέση του οποίου καλύπτεται μετά από διαγωνισμό του ΑΣΕΠ όπως και για όλα τα ΚΔΑΥ της χώρας, 1 εκπαιδευτικό προσχολικής αγωγής, 2 εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, 2 εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 1 εκπαιδευτικό ψυχολόγο, 1 κοινωνικό λειτουργό και 1 προϊστάμενο. Στην πράξη η υπηρεσία είχε στελεχωθεί από 1 προϊστάμενο, 2 εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας που κάναμε και τις αξιολογήσεις για τα παιδιά προσχολικής αγωγής, 1 αποσπασμένο εκπαιδευτικό δευτεροβάθμιας και 1 ψυχολόγο. Η θέση του γραμματέα δεν καλύφθηκε ποτέ, ενώ αυτή του κοινωνικού λειτουργού γίνονταν αποσπασματικά 2 ή 4 ημέρες την εβδομάδα. Υπήρξαν για κάποια μικρά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με τις εισηγήσεις μας αποσπάσεις για 3 ημέρες την εβδομάδα μιας επιπλέον εκπαιδευτικού ψυχολόγου και για λίγο χρόνο μιας δεύτερης εκπαιδευτικού δευτεροβάθμιας.
Οι ελλείψεις στο προσωπικό δημιουργούσαν τεράστια κενά προκειμένου να ανταποκριθούμε στον αρχικό όγκο των αιτήσεων, αλλά και πρακτικά προβλήματα στη συνάντηση της διεπιστημονικής ομάδας η όποια περιοριζόταν σε ελάχιστες ημέρες ώστε να μπορούν να συμμετέχουν και αυτοί που είχαν μερική απασχόληση. Η έλλειψη προσωπικού μας φόρτωνε με επιπλέον εργασίες ξοδεύοντας χρόνο και ενέργεια και αποσπώντας μας από το κύριο έργο μας. Για παράδειγμα η έλλειψη γραμματειακής υποστήριξης ανάγκαζε το εκπαιδευτικό προσωπικό να εκδίδει τις γνωματεύσεις, να κλείνει τα ραντεβού, να επικοινωνεί με τις οικογένειες μετά την ολοκλήρωση για να έρθουν να τις πάρουν ή ακόμη αφιερώνοντας περισσότερο χρόνο στη δακτυλογράφηση των αξιολογήσεων, παρά στην εργασία του με τους γονείς, τους μαθητές, τα σχολεία.
Στέγαση: Από την αρχή της λειτουργίας αυτού του ΚΔΑΥ στεγαζόμασταν σε δυο διαφορετικά κτίρια! Αυτή η κατάσταση συνεχίζεται έως σήμερα παρά τις αλλεπάλληλες ενέργειες για βελτίωση των συνθηκών.
Ωστόσο, (α) η αποσπασματικότητα της υπηρεσίας σε δυο διαφορετικούς χώρους συχνά δημιουργούσε προβλήματα στη διοικητική και διεπιστημονική λειτουργία. Στα δυο χρόνια χρειάστηκε να μετακομίσω τρεις φορές σε άλλο δωμάτιο με ότι αυτό συνεπάγεται με τη μεταφορά υπολογιστών, βιβλίων, επίπλων κτλ.
(β) Οι χώροι αξιολόγησης δεν επαρκούσαν για να καλύψουν τις ανάγκες μας με την ταυτόχρονη εύρεση χώρου για την αξιολόγηση από ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό και τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπ/σης. Ουσιαστικά υπήρχε μόνο ένα γραφείο αξιολόγησης (!) ενώ δυο άλλοι χώροι ήταν ακατάλληλοι δίπλα στο χώρο υποδοχής με έντονη φασαρία ή σε μια αποθήκη.
(γ) Ταυτόχρονα η προσβασιμότητα των κτιρίων ήταν και είναι ακατάλληλη ενώ η παντελής έλλειψη χώρων στάθμευσης σε όλα τα γύρω οικοδομικά τετράγωνα δημιουργούσε αξεπέραστες δυσκολίες για τη μετάβαση παιδιών με σοβαρά προβλήματα και τους συνοδούς τους που συνήθως είναι οι μάνες τους. Σίγουρα μια τέτοια εικόνα αποτελεί το λιγότερο έλλειψη σεβασμού προς αυτές τις οικογένειες.Με δικές μας ενέργειες και σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τροχαίας δημιουργήσαμε ένα χώρο στάθμευσης για άτομα με ειδικές ανάγκες ο οποίος θα χρησιμοποιείται από όσους προσέρχονται στο ΚΔΑΥ αλλά στην πράξη είναι συνεχώς κατειλημμένος από τρίτους! Στόχος της υπηρεσίας ήταν να μεταβούμε στο ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ, κτίριο το οποίο εξυπηρετεί τις λειτουργικές ανάγκες της διεπιστημονικής ομάδας, της διοικητικής οργάνωσης και παρέχει τη δυνατότητα χώρων στάθμευσης με προσβασιμότητα. Η έλλειψη συντονισμού των δημόσιων υπηρεσιών αναχαιτίζει αυτή την προσπάθεια ενώ αυτό το τεράστιο κτίριο παραμένει κενό και αναξιοποίητο.Χρηματοδότηση: Από την ίδρυση και έναρξη λειτουργίας του ΚΔΑΥ έως το 2006 λάβαμε το Δεκέμβριο του 2005 το ποσό των 8.000 Ευρώ το οποίο έπρεπε να απορροφηθεί τον ίδιο μήνα γιατί το αδιάθετο ποσό θα χανόταν. Για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός της Δ/θμιας Εκπ/σης. Αν και υπήρξε συνάντηση με αρμόδιους τοπικούς φορείς για την κάλυψη βασικών δαπανών δεν άλλαξε σχεδόν τίποτα. Δεν υπάρχουν χρήματα ούτε για την κατασκευή μιας ενημερωτικής επιγραφής έξω από το ΚΔΑΥ!Εξοπλισμός: Σε επικοινωνία με τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ) ζητήσαμε μια σειρά από αναγκαία υλικά για τη λειτουργία της υπηρεσίας αλλά δυο χρόνια μετά και παρά τα αλλεπάλληλα έγγραφα δεν είχαμε λάβει καμία απάντηση.

Προγραμματισμός: Λόγω της πολυμορφίας των εκπαιδευτικών αναγκών διαφορετικών μαθητικών ομάδων με κώφωση, αυτισμό, μειωμένη όραση, νοητική ανεπάρκεια, συναισθηματικά και αναπτυξιακά προβλήματα, αλλοδαπά παιδιά, μαθησιακές δυσκολίες σε μια μικρή σχετικά επαρχιακή πόλη, συχνά αντιμετωπίζαμε πρόβλήμα στην υλοποίηση των εκπαιδευτικών και διαγνωστικών μας προτάσεων. Ιδιαίτερα οξυμένο είναι το ζήτημα των Τμημάτων Ένταξης από την προσχολική ηλικία μέχρι τη Δευτεροβάθμια για τις ανάγκες των μαθητών. Συχνά με τη σύμφωνη γνώμη των γονέων τους η λύση στο Νομό του ενός Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και του ΕΕΕΕΚ δεν είναι αρκετή ούτε επιθυμητή. Μια σταθμισμένη πρόταση, κάτι το οποίο έχει γίνει για παιδιά με προβλήματα όρασης, είναι η ίδρυση εξειδικευμένων Τμημάτων Ένταξης σε κάθε Νομό, τμήματα τα οποία θα αποτελούν σημείο αναφοράς και ταυτόχρονα χώρο εμπειρίας και γνώσης για τις μεταγενέστερες γενιές μαθητών με αυτισμό, προβλήματα ακοής κτλ. Αυτή είναι και η καινοτόμος πρακτική που υιοθετείται σε αντίστοιχες περιπτώσεις σε όλες τις προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες π.χ. Μεγάλη Βρετανία, όπου είχαμε την ευκαιρία να μελετήσουμε και να εργαστούμε για ένα διάστημα πέντε ετών. Ωστόσο θα πρέπει να σημειώσουμε ότι με μια καλή προσπάθεια της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας το σχολικό έτος 2005-2006 καλύφθηκαν τα κενά στα Τμήματα Ένταξης κυρίως της προσχολικής αγωγής.

Αποτίμηση – Προτάσεις

Με την ολοκλήρωση της διετούς εργασίας μου στο ΚΔΑΥ θεωρώ υποχρέωση μου να καταθέσω την εμπειρία μου με κάποιες σκέψεις και προτάσεις που ίσως ληφθούν υπόψη στο μελλοντικό σχεδιασμό από την πολιτεία αλλά και από τους συνάδελφους στην εκπαιδευτική τους παρέμβαση.

– Η μεγαλύτερη προσφορά των ΚΔΑΥ είναι κυρίως προς τις λιγότερες εύπορες οικογένειες οι οποίες δε μπορούν να ανατρέξουν σε ιδιώτες ειδικούς, αλλά και προς τους γονείς εκείνους που γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης από ακατάλληλους ιδιώτες. ’λλωστε η διεπιστημονική σύνθεση του ΚΔΑΥ προσφέρει τη δυνατότητα στις σχολικές μονάδες και τους εκπαιδευτικούς να προσεγγίσουν τους μαθητές τους περισσότερο ολιστικά εκτός από την εκπαιδευτική διάσταση.

– Η εύρυθμη λειτουργία των ΚΔΑΥ εξαρτάται άμεσα από την καλή λειτουργία ολόκληρου του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Δεν υπάρχει για παράδειγμα αποτέλεσμα αν έχει γίνει αξιολόγηση κάποιων μαθητών και προταθεί εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αλλά στη συνέχεια δεν υπάρχουν τα κατάλληλα σχολικά πλαίσια ή αυτά δεν έχουν στελεχωθεί από κατάλληλο προσωπικό.

– Η εκπαιδευτική αξιολόγηση απαιτεί την ισορροπία ανάμεσα στην εκπαιδευτική εμπειρία και την επιστημονική γνώση, τις συστηματικές δοκιμασίες και οργάνωση. Σήμερα η ζυγαριά γέρνει εντελώς δυσανάλογα προς τη μεριά της εμπειρίας αφήνοντας ένα τεράστιο κενό στο αντίβαρο της επιστημονικής γνώσης.

Προτείνουμε την έρευνα, δημοσιοποίηση και επιμόρφωση για τα μέσα αξιολόγησης που χρησιμοποιούν όλα τα ΚΔΑΥ της χώρας.
Ως ένα μικρό λιθαράκι καταθέτω παραδείγματα εκπαιδευτικών αξιολογήσεων μαθητών με:
Μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία)
Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (Αυτισμό)
Είναι αξιοσημείωτο ότι σε πολλές περιπτώσεις δε μπορεί να εκδίδεται γνωμάτευση αν πρώτα δεν υλοποιηθεί για κάποιο εύλογο χρονικό διάστημα εξειδικευμένη εκπαιδευτική παρέμβαση, π.χ. αξιολογήσαμε ένα δίγλωσσο μαθητή που ήρθε πριν λίγα χρόνια στην Ελλάδα με συμπτώματα δυσλεξίας. Όμως στο μαθητή δεν είχε γίνει καμία εξατομικευμένη εκπαιδευτική παρέμβαση για να διαπιστωθεί αργότερα ότι οι όποιες δυσκολίες αφορούσαν την αλλαγή πολιτισμικού πλαισίου.

Προτείνουμε την έρευνα, δημοσιοποίηση και εκπαιδευτική επιμόρφωση για τη διεπιστημονική συνεργασία μέσα στα ΚΔΑΥ.

– Τα ΚΔΑΥ αλλά και οι ΣΜΕΑ με ενδουπηρεσιακές εργαστηριακές συναντήσεις μπορούν να κατατεθούν απόψεις και να κάνουν ανταλλαγή υλικού σε θέματα αξιολόγησης, συνεργασίας και οργάνωσης. Για παράδειγμα, στο ΚΔΑΥ που εργάστηκα οργανώσαμε επιμορφωτικές ενδουπηρεσιακές συναντήσεις με τους συνάδελφους όλων των Τμημάτων Ένταξης του Νομού όπως και αυτών στα ειδικά σχολικά πλαίσια. Όλοι οι συνάδελφοι κατέθεσαν τα μέσα αξιολόγησης που χρησιμοποιούν αναλύοντας τα με μια μελέτη περίπτωσης. Επίσης σε άλλη συνάντηση ασχοληθήκαμε με τα αναλυτικά προγράμματα. Στις συναντήσεις υπήρχε έκθεση βιβλίου από τα βιβλιοπωλεία της πόλης σε θέματα ειδικής αγωγής. Σε αυτό το σημείο προϊστάμενοι και σύμβουλοι δε θα πρέπει να αισθάνονται ανασφάλεια ή απαραίτητη τη δική τους παρουσία σε όλες τις ενδο-υπηρεσιακές συναντήσεις, επειδή ακριβώς είναι ενδουπηρεσιακές, π.χ. οι σύμβουλοι ειδικής και γενικής αγωγής έχουν τις δικές τους συναντήσεις. Η δομή κάθε συνάντησης λόγω της δυναμικής της επηρεάζει και το αποτέλεσμα της.

– Η συνεργασία αποτελεί το νέο ζητούμενο γνώσης το οποίο δεν είναι αυτονόητο μαθαίνεται μέσα από κοινές δραστηριότητες. Για παράδειγμα σε Μάστερ για τις επιχειρήσεις σε πανεπιστήμιο της Αγγλίας το οποίο παρακολουθούν εκατοντάδες μελλοντικοί επιχειρηματίες από όλο τον κόσμο, μεταξύ άλλων για μια εβδομάδα οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να πάνε σε ένα αγρόκτημα όπου θα πρέπει να μάθουν να ζουν μέσα από συλλογικές δραστηριότητες να κόψουν ξύλα, να περάσουν μαζί μια σχοινένια γέφυρα πάνω από ένα ρυάκι, να ανάψουν φωτά, να μαγειρέψουν κτλ. Αυτή τη συλλογική εμπειρία θα χρησιμοποιήσουν και στις επιχειρήσεις τους με συλλογικές παρά άκαμπτες πυραμιδικές μορφές οργάνωσης. Παρόμοιο σεμινάριο παρακολούθησα στην Ισλανδία τον Αύγουστο του 2005 με το πρόγραμμα Comenious, για την ανάπτυξη της δυναμικής της ομάδας μέσα από κοινές δραστηριότητες π.χ. περπάτημα στους λόφους, ξεπέρασμα των εμποδίων ως ομάδα κτλ. Ο βερμπαλισμός σε αυτές τις περιπτώσεις έχει λίγα να προσφέρει.

– Κρίνεται απαραίτητη η συνεργασία μεταξύ των ΚΔΑΥ σε θέματα οργάνωσης, διαγνωστικών μέσων, αξιολογήσεων, παρεμβάσεων. Για παράδειγμα συνεργαστήκαμε 3 ΚΔΑΥ για την αξιολόγηση μαθητών με προβλήματα όρασης μια και υπήρχε εξειδικευμένος συνάδελφος για αυτούς τους μαθητές και έγιναν προτάσεις προς το ΥΠΕΠΘ για τον προγραμματισμό της εκπαίδευσης των μαθητών και τη χορήγηση εξειδικευμένου τεχνολογικού εξοπλισμού .

– Η ανάγκη εκπαίδευσης των διευθυντών των εκπαιδευτικών υπηρεσιών και σχολειών κρίνεται απαραίτητη και η ευθύνη ανήκει την πολιτεία που πρέπει να θεσπίσει την εκπαίδευση των διευθυντών σε σταθερή βάση και όχι ευκαιριακά σε σεμινάρια ή ημερίδες Το φθινόπωρο του 2005 συμμετείχα σε παγκόσμιο συνέδριο εκπαίδευσης στο Εθνικό Κέντρο Εκπαίδευσης των Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Κίνας στη Σαγκάη. Τόσο στη Κίνα όσο και σε άλλες χώρες Αυστραλία, ΗΠΑ, Μεγάλη Βρετανία υπάρχει πρόγραμμα εκπαίδευσης των διευθυντών. Στη Σιγκαπούρη για παράδειγμα αφού επιλεγούν από τα σχολεία κάποιοι συνάδελφοι τους εκπαιδεύουν για 9 μήνες στα νέα παιδαγωγικά και διοικητικά τους καθήκοντα και μετά αναλαμβάνουν υπηρεσία. Στη χώρα μας ο εμφύλιος για τη διεύθυνση των σχολείων είναι μια στάση έλλειψης μόρφωσης, εσωστρέφειας, συντηρητισμού και αποπροσανατολισμού από την ουσία.

Προτείνουμε την έρευνα, δημοσιοποίηση και επιμόρφωση για τα διαφορετικά αναλυτικά εκπαιδευτικά προγράμματα. Οι εκπαιδευτικές παρεμβάσεις θα πρέπει να αφορούν όλες τις εν δυνάμει προτάσεις και την ανταλλαγή των αναλυτικών προγραμμάτων. Παρόλο που εργάστηκα για την αξιολόγηση των νέων αναλυτικών προγραμμάτων του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για τα παιδιά με νοητική ανεπάρκεια και προβλήματα όρασης (Αλήθεια άραγε γιατί δεν έχουν δημοσιευτεί τα αναλυτικά προγράμματα για παιδιά με προβλήματα όρασης στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου; ’λλη μια εμφύλια διαμάχη;) καταθέτω ως μια εναλλακτική πρόταση τα αναλυτικά προγράμματα ειδικού σχολείου στην Αγγλία όπου εργάστηκα, ειδικό σχολείο για μαθητές με νοητική ανεπάρκεια και πολλαπλά προβλήματα:
Στη γλώσσα
Στα μαθηματικά
– Προτείνουμε τη αξιοποίηση και συνεργασία όλων των εν δυνάμει εκπαιδευτικών τοπικών φορέων Πανεπιστήμιο, Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, Σχολεία, εθελοντές, φοιτητές πρακτικής κτλ. Παραπάνω αναφέραμε θετικά παραδείγματα συνεργασιών μεταξύ των υπηρεσιών αλλά δυστυχώς δεν αξιοποιούνται σε ένα ικανοποιητικό βαθμό όλες οι δυνατότητες που υπάρχουν. Για παράδειγμα είχαμε κάνει τις προκαταρκτικές ενέργειες για τη χρηματοδότηση από τη Νομαρχία και το Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών του Νομού και οι οποίοι ενέκριναν σχετικό κονδύλι για την έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων (το οποίο παρεμπιπτόντως προβλέπεται από τον κανονισμό λειτουργίας των ΚΔΑΥ στο άρθρο 11, εδ. 1,) για ομάδες μαθητών με ειδικές ανάγκες και μαθησιακές δυσκολίες. Αυτά τα φυλλάδια θα απευθύνονταν στις σχολικές μονάδες, τις οικογένειες των μαθητών και το ευρύτερο κοινό για τις τοπικές και πανελλήνιες δυνατότητες. Η συγγραφή αυτών των φυλλαδίων θα γινόταν από ομάδες εργασίας που θα αποτελούνται από τη διεπιστημονική ομάδα του ΚΔΑΥ και τους εκπαιδευτικούς των ΣΜΕΑ του Νομού εφόσον επιθυμούσαν να συμμετάσχουν μετά το πέρας των σχολικών μαθημάτων. Ομάδες εργασίας γιατί η μάθηση αφορά τόσο το περιεχόμενο αλλά και τη διαδικασία. Μετά από το αίτημα μας στην προϊστάμενη αρχή για έγκριση δεν υπήρξε απάντηση. Επικοινωνήσαμε τηλεφωνικά και μιλήσαμε με τους συμβούλους εκπαιδευτικών θεμάτων που είχαν αναλάβει το θέμα. Ενάμιση χρόνο μετά δεν έχουμε λάβει καμία απάντηση. Γιατί άραγε; Δεν μας θεώρησαν ικανούς να διεκπεραιώσομε αυτήν την προσπάθεια ή δε πίστεψαν ότι ήταν σημαντική;

– Προτείνουμε σε κάθε ΚΔΑΥ, όπως φτιάξαμε στο δικό μας τη δημιουργία βιβλιοθήκης για την ενημέρωση του προσωπικού, των εκπαιδευτικών και των οικογενειών. Τα Πανεπιστήμια μπορούν να σταθούν αρωγοί σε αυτή την προσπάθεια. Με επιστολές ζητήσαμε από διαφορετικά Πανεπιστήμια και Τμήματα τη δωρεάν χορήγηση σχετικών βιβλίων για τη συγκρότηση βιβλιοθήκης, πολλά από τα οποία ανταποκρίθηκαν στο αίτημα μας.

– Κάθε ΚΔΑΥ μπορεί να κατεβάσει από το διαδίκτυο και να τυπώσει από τη σελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και το εικονίδιο Χαρτογράφηση, Αναλυτικά Προγράμματα Ειδικής Αγωγής τα νέα αναλυτικά προγράμματα για διαφορετικές ομάδες μαθητών με ειδικής ανάγκες ή μαθησιακές δυσκολίες, τα οποία θα συμβουλεύονται τόσο στο ΚΔΑΥ όσο και οι συνάδελφοι από τα σχολεία (www.pi-schools.gr/special_education/index.php ).

– Κρίνεται αναγκαίος ο ηλεκτρονικός αλφαβητισμός των ΚΔΑΥ και η προώθηση καινοτομιών με ιστοσελίδες που θα ενημερώνουν για τις τοπικές αλλά και τις ευρύτερες δυνατότητες. Ένα καλό παράδειγμα είναι η ιστοσελίδα του ΚΔΑΥ Τρικάλων (http://kday.tri.sch.gr ).

– Είναι σημαντική η ρύθμιση θεμάτων που αφορούν το εκπαιδευτικό προσωπικό όπως είναι ο χρόνος των διακοπών τους, π.χ. οι υπεύθυνοι στους Συμβουλευτικούς Σταθμούς Νέων (ΣΣΝ), οι υπεύθυνοι προγραμμάτων υγείας και περιβαλλοντικής αγωγής έχουν καλοκαιρινές διακοπές από 10 Ιουλίου, ενώ στα ΚΔΑΥ δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο ενώ δεν υπάρχει καμία διαφοροποίηση στις οικονομικές αποδοχές του προσωπικού. Επίσης χρειάζεται πληρέστερη ενημέρωση και συντονισμός με τις τοπικές Διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και την προϊστάμενη αρχή. Για παράδειγμα λάβαμε δεκάδες έγγραφα από διάφορα Υπουργεία για νομικά θέματα αλλά δεν ήταν λίγες οι φορές που λάβαμε με καθυστέρηση σημαντικότατες εκπαιδευτικές εγκυκλίους δηλαδή όταν είχε παρέλθει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερομένων!

– Κρίνοντας από τις επισκέψεις και τη έρευνα που έχω διεξάγει για την εκπαίδευση σε περισσότερες από 50 χώρες όλων των ηπείρων, η ελληνική εκπαίδευση σε σύγκριση με τα ευρωπαϊκά δεδομένα παρουσιάζει σημαντικές ελλείψεις, οι οποίες στα πλαίσια του ευρωπαϊκού και παγκόσμιου ανταγωνισμού προκαλούν έντονες δυσκολίες στους πολίτες της χώρας μας. Σε μια συνέντευξη που είχα με ένα ακαδημαϊκό από το Πανεπιστήμιο του Κεντάκι μας κατέθεσε ότι η νέα εκπαιδευτική πολιτική των ΗΠΑ αφορά την εκπαίδευση κάθε ενός από τους μαθητές της χώρας χωρίς καμία εξαίρεση. Κανένας δεν περισσεύει στα πλαίσια του επιθετικού ανταγωνισμού των νέων κολοσσών όπως είναι η Κίνα, η Ινδία αλλά και η Ευρώπη. Μήπως αυτή η άποψη δε θα πρέπει να γίνει ο εκπαιδευτικός μελλοντικός φάρος της χώρα μας; Η εμφύλια διαμάχη δυστυχώς δεν έχει οδηγήσει σε καμία ουσιαστική μεταρρύθμιση στα σχολεία μας τα τελευταία χρόνια. Αντίθετα φαίνεται να έχουμε βαλτώσει και εγκλωβιστεί σε μια εμφύλια εσωστρέφεια και πάλι εσωτερικής κατανάλωσης που μας αποπροσανατολίζει από το σημαντικότατο πρόβλημα: την υποχρηματοδότηση της παιδείας, αλλιώς, ο ελληνικός προϋπολογισμός παιδείας είναι τελευταίος στα κράτη της Ευρώπης. Δυστυχώς ακόμη και η δυνατότητα ορισμένων συναδέλφων να έχουν κάποια ανώτερη εκπαίδευση στην πράξη φαίνεται να αντιμετωπίζεται ως μειονέκτημα!

– Ίσως μια μέρα στα σχολεία μας να αλλάξει κάτι. Πρώτα θα επιθυμούσα να δω καθαρές και φροντισμένες τουαλέτες σε όλα τα σχολεία μας ως αρχή πολιτισμού και ένδειξη οργανωμένων σχολικών μονάδων. Σε ποιο οργανωμένο σπίτι υπάρχουν βρώμικές τουαλέτες;

 
Δημήτρης Κουτάντος
Summary In this paper I describe my educational experience for two years, 2004-2006 at a new Centre of Diagnosis, Evaluation and Support (K.D.A.Y.) in Greece. During these years I completed the educational assessment and participated in the corresponding interdisciplinary team for the diagnosis and the individual educational program for 126 students attending nursery and primary education. 12 students were diagnosed with learning difficulties, 20 with visual impairments, 3 with hearing impairments, 3 with neurological or orthopaedic problems, 2 with health problems, 4 with speech problems, 14 with specific learning difficulties (dyslexia), 11 with complex cognitive, emotional and societies difficulties, 5 with autism and other developmental disorders, 2 with multiple difficulties, 49 with other difficulties and 1 without any difficulty. Most students had complex problems. Other issues concerned the preparation of the educational-diagnostic tools, the interdisciplinary teamwork, the management of the service in terms of financing, equipment, staff, training. Among other an educational program for teamwork of the staff in these Assessment Centres is required urgently!Λέξεις κλειδιά: ΚΔΑΥ, εκπαιδευτική αξιολόγηση, διαγνωστικά μέσα, διεπιστημονική συνεργασία


Παραπομπές
Κουτάντος, Δ. (2005) Η Εκπαίδευση Παιδιών και Νέων με Μειωμένη Όραση. Αθήνα: Εκδ. Ελληνικά Γράμματα.
Κουτάντος, Δ. (υπό έκδοση) Εξουσία ή Συνεργασία στην Εκπαίδευση; Μαθητές με Ειδικές Ανάγκες, Γονείς και Εκπαιδευτικοί. Αθήνα: Εκδ. ΙΩΝ.
Lacey, P. (2000) Multidisciplinary work, Challenges and possibilities. In: H. Daniels (Ed.) Special Education Re-formed. Beyond Rhetoric? London, New York: Falmer Press.
Στασινός, Δ. (1991) Η Ειδική Αγωγή στην Ελλάδα. Αθήνα: Εκδ. Gutenberg.
Tomlinson, S. (1982) A sociology of Special Education. London: Routledge & Kegan Paul.