«Μαθαίνουμε Ψηφιακά-Διδάσκουμε Ψηφιακά»

Η πλατφόρμα mooc.edu.gr είναι η επίσημη διαδικτυακή πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) για τη φιλοξενία και διάθεση Μαζικών Ανοιχτών Διαδικτυακών Μαθημάτων (MOOCsMassive Online Open Courses) σε εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο/η.

Η πλατφόρμα mooc.edu.gr σχεδιάστηκε, αναπτύχθηκε και υποστηρίζεται από τo Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (ΙΤΥΕ) και, ειδικότερα, από τη Διεύθυνση Στρατηγικής και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού (ΔΙΣ). Είναι βασισμένη στην πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα Open edX (https://open.edx.org). Φιλοξενείται σε υποδομή του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε. (ΕΔΥΤΕ). Χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Επιστημονικά και Τεχνολογικά Θέματα 2020» (Π.Δ.Ε. ΣΑΕ 544).

Η πλατφόρμα mooc.edu.gr αναπτύχθηκε αρχικά για να καλύψει την ανάγκη για ανάρτηση και διάθεση στην εκπαιδευτική κοινότητα των MOOCs που προβλέπονταν να αναπτυχθούν από το European SchoolNet (EUN) (http://www.eun.org), σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο του έργου SRSS II (με χρηματοδότηση της ΕΕ).

Έτσι, το 1ο MOOC που προσφέρεται μέσω της πλατφόρμας mooc.edu.gr έχει τίτλο «ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΨΗΦΙΑΚΑ, ΔΙΔΑΣΚΟΥΜΕ ΨΗΦΙΑΚΑ» και αφορά στην παιδαγωγική αξιοποίηση της τεχνολογίας για την ανάπτυξη δεξιοτήτων μάθησης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (έναρξη τον 10/2020). Αναπτύχθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και το European SchoolNet, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), το ΙΤΥΕ, μια ομάδα εθελοντών εκπαιδευτικών και με τη συμβολή ακαδημαϊκών της Επιστημονικής Επιτροπής του Ψηφιακού Σχολείου.

Τα Ανοιχτά Διαδικτυακά Μαθήματα (MOOCs) της πλατφόρμας mooc.edu.gr θα προσφέρονται δωρεάν σε όλους. Θα αφορούν σε μια ευρεία γκάμα θεμάτων. Θα δίνουν έμφαση στην ανάπτυξη και καλλιέργεια δεξιοτήτων, σε καινοτόμες παιδαγωγικές έννοιες, στρατηγικές, εργαλεία για τη διδασκαλία και τη μάθηση, καθώς και πολλά άλλα. Μέσα από την πλατφόρμα mooc.edu.gr ενθαρρύνεται η ανταλλαγή απόψεων και προτάσεων και υποστηρίζεται η αλληλεπίδραση με μια μεγάλη κοινότητα εκπαιδευτικών.

Διεύθυνση: https://mooc.edu.gr/