Διαβάζουμε προτάσεις (αναγνωστική ευχέρεια)

Θεάσεις: 2,533 Η ενότητα έχει στόχο την βελτίωση της αναγνωστικής ικανότητας αλλά και της γραπτής έκφρασης .Τα παιδιά καλούνται να διαβάσουν προτάσεις οι οποίες αποτελούνται αρχικά από μια λέξη και σταδιακά εμπλουτίζονται από νέες λέξεις. Οι λέξεις αυτές είναι γνωστές στα παιδιά καθώς είναι λέξεις που εμπεριέχονται και στα κείμενα του σχολικού βιβλίου της Α […]

Περισσότερα