Ανοικτή και Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση

Θεάσεις: 11.435 Ανοικτή και Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση: Μια ευέλικτη, πολυμορφική, «μαθητοκεντρική» αντιπρόταση Tης Αθηνάς Βαρσαμίδου* & του Γιάννη Ρες* Η ανάγκη εισαγωγής, ανάπτυξης και καταξίωσης εναλλακτικών και ευέλικτων συστημάτων εκπαίδευσης προέκυψε από μια σειρά εμφανών περιορισμών που θέτει το ελληνικό συμβατικό σύστημα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. …>> ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανάγκη εισαγωγής, ανάπτυξης και καταξίωσης εναλλακτικών και ευέλικτων […]

Περισσότερα