Ταχύρρυθμο πρόγραμμα επιμόρφωσης σε τεχνικές και εργαλεία ψηφιακής μάθησης για όλους τους εκπαιδευτικούς

Το πρόγραμμα επιμόρφωσης αφορά 163.104 εκπαιδευτικούς, που υπηρετούν κατά το σχ. έτος (2020-2021) σε δημόσια σχολεία, Γενικής ή Ειδικής Αγωγής.

Περισσότερα