Συμβουλευτική διαχείρισης κρίσεων και αποτελεσματική εκπαιδευτική πράξη

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Παν. Θεσσαλίας διοργανώνει εκ νέου το επιτυχημένο 9μηνο μοριοδοτούμενο βιωματικό Πρόγραμμα 420 ωρών, για εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων, αλλά και για ειδικούς παιδαγωγούς και εμψυχωτές.

Περισσότερα