Συμβουλευτική διαχείρισης κρίσεων και αποτελεσματική εκπαιδευτική πράξη

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Παν. Θεσσαλίας διοργανώνει εκ νέου το επιτυχημένο 9μηνο μοριοδοτούμενο βιωματικό Πρόγραμμα 420 ωρών, για εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων, αλλά και για ειδικούς παιδαγωγούς και εμψυχωτές με τίτλο:

«ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ».

Το νέο Τμήμα θα λειτουργήσει εξ αποστάσεως, με βιωματικό τρόπο, μέσω ειδικά διαμορφωμένης πλατφόρμας.

Το πιστοποιημένο αυτό Πρόγραμμα απαντά με καινοτόμες προτάσεις και σύγχρονες πρακτικές, επιστημονικά τεκμηριωμένες και σύμφωνα πάντα με τη νέα Θεωρία Μάθησης NDI, αλλά και την Υπαρξιακή Συστημική Προσέγγιση, στα δύσκολα παιδαγωγικά θέματα και τις προκλήσεις που προκύπτουν καθημερινά στο εκπαιδευτικό πλαίσιο με τους μαθητευόμενους, τους γονείς, τους συναδέλφους. Πυξίδα του Προγράμματος είναι η ανάδυση και αξιοποίηση της επιθυμίας του μαθητευόμενου και του εκπαιδευτικού και η ανάδειξη του προσώπου τους μέσα από μια σχέση επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης.

Ειδικότερα, στοχεύει στην καλλιέργεια των επικοινωνιακών δεξιοτήτων και των σχέσεων του εκπαιδευτικού στην εκπαιδευτική δομή, στην εξοικείωσή του με τη διεργασία ομάδας στην τάξη, στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των δύσκολων συμπεριφορών των μαθητευόμενων και γενικότερα στην διαχείριση και αξιοποίηση κάθε είδους κρίσεων στη σχολική κοινότητα, στην προαγωγή της μάθησης, στην εύρεση προσωπικού νοήματος στην πορεία της παιδαγωγικής διαδικασίας και άρα στην αποφυγή του burnout του εκπαιδευτικού, στη βελτίωση της αυτογνωσίας και στην άνθιση της προσωπικότητας του.

Tο περιεχόμενο και το επιμορφωτικό υλικό του Προγράμματος θα βρίσκεται σε μια συνεχή δυναμική και θα επανασχεδιάζεται, κατά τη διάρκεια της υλοποίησής του με τη συμμετοχή όλων των εκπαιδευτικών της ομάδας σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους!

 Περιλαμβάνει:

  • 80 ώρες σύγχρονης εκπαίδευση (5 Σαββατοκύριακα)- Διαδικτυακές συναντήσεις με βιωματικές διαδραστικές τεχνικές και συναντήσεις εποπτείας που έπονται της πρακτικής άσκησης
  • 180 ώρες ασύγχρονης εκπαίδευσης- μελέτης
  • 60 ώρες συγγραφής της τελικής εργασίας σε 2 φάσεις (μελέτη εφαρμογής στην τάξη)
  • 100 ώρες (5 εβδομάδες) επάλληλων φάσεων πρακτικής άσκησης (με ενδιάμεσες εποπτείες)

Έναρξη Προγράμματος: Σεπτέμβριος 2021

Μορ/ση:2μόρια για προσλήψεις κ διορισμούς εκπ/κών, 0,5μόρια για Δ/ντές και Στελέχη Εκπ/σης 

 Το Πρόγραμμα πιστοποιεί επίσης τη θέση του Συμβούλου Σχολικής Ζωής στη σχολική μονάδα, σύμφωνα με το ΦΕΚ Τεύχος B’ 4183/28.09.2020. 

Επιστημονική ομάδα:

Ιωάννης Ρουσσάκης, Επ. Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμ. Ειδικής Αγωγής του Παν. Θεσσαλίας

Καλλιρρόη Ντινοπούλου, π. Σχ. Σύμβουλος, Σχ. Ψυχολόγος, Ψυχοθ/πεύτρια, Εκπ/τρια Ενηλίκων.

Περισσότερες πληροφορίες στο site του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ Παν. Θεσσαλίας και στο τηλ. 6945300411