Το ψωμί των Κυπρίων: καθημερινός βίος και παράδοση

Θεάσεις: 1.933 Το σχέδιο μαθήματος με τίτλο «Το ψωμί των Κυπρίων: καθημερινός βίος και παράδοση» εστιάζει στο ψωμί ως βάση της παραδοσιακής διατροφής και ως θεμελιώδες πολιτισμικό στοιχείο, στο παρελθόν και το παρόν. Το μάθημα έχει σχεδιαστεί σε τέσσερις θεματικές ενότητες με σκοπό ο εκπαιδευτικός να κτίσει σταδιακά πάνω στις ήδη υπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες […]

Περισσότερα