Ψηφιακή τεχνολογία, κοινωνική ανισότητα και σχολείο: σκέψεις με αφετηρία τις συζητήσεις την περίοδο του κορονοϊού

Η πανδημία του κορονοϊού, η διακοπή της κανονικής λειτουργίας των σχολείων και η διδασκαλία από απόσταση ανέδειξαν πολλά ζητήματα, τα περισσότερα από τα οποία είναι κρίσιμα για το μέλλον της ελληνικής εκπαίδευσης.

Περισσότερα