Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών και η προώθηση του εγγραμματισμού