Το BBC αναλύει: Το σύστημα Παιδείας στην Ελλάδα είναι ένα από τα πιο άνισα στον ανεπτυγμένο κόσμο