ΣΕΙΡΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ: Οι Έλληνες του Κονγκό 2 – υφάσματα στην Αφρική

Μια από τις κύριες επιχειρηματικές δραστηριότητες των Ελλήνων του Κονγκό ήταν το εμπόριο των υφασμάτων. Όπως αναφέρει και ο ερευνητής-συγγραφέας κ. Γεώργιος Αντύπας στη μελέτη του «Οι Έλληνες του Βελγικού Κονγκό»/«Pionniers Méconnus du Congo Belge» (2008), οι Έλληνες όσο και οι Πορτογάλοι, Ιταλοί, Ινδοί, Εβραίοι έζησαν σεμνά από το εμπόριο με τους Αφρικανούς.

Περισσότερα