Γιατί δεν επιτρέπεται η εθελοντική εργασία στο Δημόσιο

Οι ερχόμενοι σε επαφή με οποιαδήποτε μορφής συσκευασμένα ή μη τρόφιμα, οφείλουν να είναι εφοδιασμένοι με βιβλιάριο υγείας. [..]

Περισσότερα