Ο καθένας μας αξίζει να παλέψει για να ξεφύγει από τα δεσμά του