Διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς σχολικής τάξης

Θεάσεις: 39,596 Του Παπασταμάτη Αδαμάντιου, Επίκουρου καθηγητή * Η διαχείριση της τάξης είναι μια πολύπλοκη διαδικασία, η οποία προϋποθέτει ανάπτυξη και διατήρηση διδακτικών δραστηριοτήτων με ομαλή ροή, παρακολούθηση και ταυτόχρονη αντιμετώπιση γεγονότων. Όταν αυτά συνδυασθούν με τη γνώση ότι κάθε μαθητής μαθαίνει με το δικό του ρυθμό και τρόπο, και μερικοί όχι μόνο δεν θέλουν […]

Περισσότερα