Από τη χελώνα εδάφους του S.Papert και τη LOGO στην πληθώρα των «Εκπαιδευτικών Ρομπότ» και των προγραμματιστικών περιβαλλόντων

Εξαιτίας της ραγδαίας ανάπτυξης της ψηφιακής τεχνολογίας, την τελευταία δεκαετία, παρατηρείτε μια έντονη κινητικότητα σε ποικίλους τομείς, αναφορικά με την ένταξη της Ρομποτικής στη θεσμοθετημένη εκπαίδευση.

Περισσότερα