Διαβάζουμε μονοσύλλαβες λέξεις χρωματίζοντας τους πλανήτες

Θεάσεις: 852 Μια χρήσιμη δραστηριότητα ανάγνωσης για την πρώτη τάξη του δημοτικού αλλά και για μικρότερους μαθητές που έχουν ξεκινήσουν να διαβάζουν. Με το φύλλο εργασίας τα παιδιά παροτρύνονται να διαβάσουν τις πρώτες τους μονοσύλλαβες λέξεις ( η, της, σου, του) και με τη βοήθεια της ζωγραφικής θα ταυτίσουν τις λέξεις αυτές και κατόπιν θα […]

Περισσότερα