Μετάβαση του νηπίου από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο

Θεάσεις: 18.411 Αποστολία Μπέκα Νηπιαγωγός – Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Στο εκπαιδευτικό μας σύστημα ένα από τα κυριότερα προβλήματα, που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, είναι η μετάβαση του νηπίου από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό σχολείο. Ένα πρόβλημα, το οποίο εντάσσεται στις κρίσιμες μεταβατικές φάσεις της ανάπτυξης και της αγωγής. Ένας μαθητής ακολουθεί την εξής τετραμερή κλιμάκωση των σχολικών […]

Περισσότερα