Αίτημα μείωσης της υπηρέτησης της οργανικής θέσης των Νεοδιόριστων Εκπαιδευτικών του 2021

Η παρούσα επιστολή συντάχθηκε από Νεοδιόριστους Εκπαιδευτικούς και έχει ως στόχο να σας εκθέσει την πραγματικότητα όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά τους διορισμούς που πραγματοποιήθηκαν στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση ως επακόλουθο των προκηρύξεων 1ΓΕ/2019 και 2ΓΕ/2019.

Περισσότερα