Προγραφικές ασκήσεις για την 25η Μαρτίου

Θεάσεις: 1,681 Οι φίλοι μας καλούνται να γνωρίσουν και να γράψουν με γραμματοσειρά προγραφής λέξεις που αναφέρουν τις ονομασίες παραδοσιακών ενδυμασιών με κεφαλαία γράμματα . Έπειτα πρέπει να σχεδιάσουν με το μολύβι τους επάνω στις διακεκομμένες γραμμές οι οποίες σχηματίζουν την εικόνα της κάθε ενδυμασίας .Η δραστηριότητα αυτή ενισχύει τον οπτικοκινητικό συντονισμό , την αντίληψη […]

Περισσότερα