Ο ρόλος των προτύπων στη διδασκαλία των Μαθηματικών

Θεάσεις: 18.536 Της Στάμη Τσικοπούλου, Μαθηματικός Μ.Ε. – Μed Διδακτικής και Μεθοδολογίας των Μαθηματικών, Υπ. Δρ Παν. Αθηνών Περίληψη: Στην εργασία αυτή με αφορμή την εισαγωγή μιας νέας διδακτικής ενότητας στο Α.Π.Σ των Μαθηματικών του Δημοτικού, τα μοτίβα, θα προσπαθήσουμε να διερευνήσουμε τις τελευταίες απόψεις για τη φύση των Μαθηματικών και το πώς αυτές επέδρασαν […]

Περισσότερα