Νέα προγράμματα επιμόρφωσης ΤΠΕ Β΄ Επιπέδου

Για το διάστημα 2023-2025 προβλέπεται 12.600 εκπαιδευτικοί να συμμετάσχουν στην επιμόρφωση Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. και 15.000 στην επιμόρφωση Β2 επιπέδου Τ.Π.Ε. Την επιμόρφωση θα ακολουθούν διαδικασίες πιστοποίησης.

Περισσότερα