Νέα προγράμματα επιμόρφωσης ΤΠΕ Β΄ Επιπέδου

Από το τμήμα Επιμόρφωσης του ΙΤΥΕ και για το διάστημα 2023-2025, προβλέπεται η επιμόρφωση 27.600 ακόμη εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων και ειδικότερα, προβλέπεται 12.600 εκπαιδευτικοί να συμμετάσχουν στην επιμόρφωση Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. (Εισαγωγική Επιμόρφωση για την εκπαιδευτική αξιοποίηση Τ.Π.Ε.) και 15.000 στην επιμόρφωση Β2 επιπέδου Τ.Π.Ε. (Προχωρημένη Επιμόρφωση για την αξιοποίηση και εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη). Την επιμόρφωση θα ακολουθούν διαδικασίες πιστοποίησης των εκπαιδευτικών για τις αντίστοιχες γνώσεις και δεξιότητες.

Σύμφωνα με τον τρέχοντα προγραμματισμό, η έναρξη των μαθημάτων προβλέπεται εντός του Φεβρουαρίου 2023, αρχικά με τη διεξαγωγή προγραμμάτων επιμόρφωσης Β2 επιπέδου ΤΠΕ και ακολούθως, με την παράλληλη διεξαγωγή προγραμμάτων επιμόρφωσης Β1 επιπέδου ΤΠΕ, εντός της τρέχουσας σχολικής χρονιάς.

Για την προετοιμασία των παραπάνω, σε λίγες εβδομάδες θα δημοσιευθεί σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τα Κ.Σ.Ε..

ΠΗΓΗ: Τμήμα Επιμόρφωσης ΙΤΥΕ (ενημέρωση συντελεστών επιμόρφωσης)