Οι βαθμοί βλάπτουν σοβαρά την μάθηση

Σύμφωνα με τον Alfie Khon, οι μαθητές δεν πρέπει να βαθμολογούνται. Και αυτό γιατί σχετικές έρευνες κατέληξαν σε τρία βασικά συμπεράσματα […]

Περισσότερα