«Του μεν ουν μηδ’ όλως το βράδιον αφικέσθαι άμεινον»

Αθήνα, 08-01-2021

 Αριθμ. Δ.Τ.: 032

Το ΥΠΑΙΘ με καθυστέρηση δέκα (10) μηνών αποφάσισε να ξεκινήσει πρόγραμμα επιμόρφωσης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και την χρήση νέων τεχνολογικών μέσων στην εκπαιδευτική διαδικασία, που απευθύνεται στο σύνολο των εκπαιδευτικών.

Η εξ αποστάσεως διδασκαλία και η αξιολόγηση των μαθητών θα ήταν ποιοτικότερη και αποτελεσματικότερη αν το ΥΠΑΙΘ είχε προχωρήσει στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών αλλά και των μαθητών στη χρήση των νέων τεχνολογικών μέσων από τις αρχές του πρώτου κύματος του COVID-19, παρέχοντάς τους επίσης δωρεάν αξιόπιστη ευρυζωνική σύνδεση και εξοπλισμό, τουλάχιστον στους οικονομικά αδύναμους μαθητές αλλά και σε όλους τους εκπαιδευτικούς, που με ιδία έξοδα αναγκάστηκαν εσπευσμένα να εξοπλιστούν για να παρέχουν τα μέγιστα των δυνατοτήτων τους  στους μαθητές.

Δυστυχώς και σε αυτό το κρίσιμο θέμα το Υπουργείο άργησε να αντιδράσει πάρα πολύ και όχι ολοκληρωμένα. Οι συνάδελφοι, ειδικά της πληροφορικής, επωμίστηκαν το βάρος της εκμάθησης και επιμόρφωσης όλων των υπολοίπων συναδέλφων, μόνοι τους σε ένα σύστημα που κατέρρεε συνεχώς. Βοηθώντας ο ένας τον άλλον χωρίς καθοδήγηση, αφιερώνοντας πολλές ώρες προσωπικού χρόνου και συλλογικής συνεργασίας, παρείχαν το καλύτερο δυνατό.

Σήμερα το πρόγραμμα ταχύρρυθμης εκπαιδευτικών στην εφαρμογή της εξ αποστάσεως «εκπαίδευσης» έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ και σε συνεργασία με 8 Πανεπιστήμια θα δαπανηθούν συνολικά 1.534.337,95 για την επιμόρφωση 163.104 εκπαιδευτικών μέχρι τις 04/05/2022 σε περισσότερα από 2700 τμήματα που δεν θα ξεπερνούν τους εξήντα (60) επιμορφούμενους!

Προβλέπεται επίσης και μητρώο επιμορφωτών για 111 ειδικότητες οι οποίοι θα αναλάβουν να επιμορφώσουν όλους τους εκπαιδευτικούς σε εργαλεία σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Ένδειξη της προχειρότητας της επιμορφωτικής διαδικασίας αποτελεί η απόφαση κατανομής 60 ατόμων ανά τμήμα καθώς θα πρέπει εκτός από τα μαθήματα να διορθωθεί και να παραχθεί σχετικό υλικό ασύγχρονης εκπαίδευσης σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Θυμίζουμε ότι στην επιμόρφωση Β1 επίπεδου ΤΠΕ οι μαθητευόμενοι δεν ξεπερνούσαν τους 20 εκπαιδευτικούς ανά τμήμα.

Κάλλιο αργά παρά ποτέ, βρέθηκε ο τρόπος να σχεδιαστεί η επιμόρφωση με Ευρωπαϊκά κονδύλια. Όμως περιμένουμε και το πρόγραμμα για τον εξοπλισμό των εκπαιδευτικών και των μαθητών, όπως πράττουν και οι υπόλοιπες χώρες.

Το Υπουργείο θα πρέπει να λάβει υπόψη του ότι η δημιουργία και κατάρτιση ενός περιβάλλοντος ηλεκτρονικής μάθησης είναι πολυπλοκότερη διαδικασία από την απλή ανάρτηση ψηφιακών βιβλίων και αρχείων PDF όπως παρατηρείται στο ebooks.edu και dschool.edu και στις υπόλοιπες  πιο εμπλουτισμένες μεν ημιτελείς προσπάθειες δε όπως το φωτόδεντρο. Συγκεκριμένα μόνο η πλατφόρμα eclass.sch.gr διαθέτει πάνω από 20 εργαλεία για τα οποία η 20ωρη ταχύρρυθμη επιμόρφωση μόνον ως εισαγωγική ενημέρωση μπορεί να χρησιμεύσει.

Η παραγωγή ψηφιακού υλικού, για όλες τις διδακτικές ενότητες, όλων των μαθημάτων δεν επιτρέπεται να εναπόκεινται στις ατομικές πρωτοβουλίες των εκπαιδευτικών που έχουν εμπλουτίσει τις ενότητες με υλικό. Άλλωστε ακόμα και στις υπάρχουσες πλατφόρμες (βλ. φωτόδεντρο) δεν υπάρχει κάλυψη για όλη την ύλη, ενώ το Υπουργείο δεν έχει κάνει καν κάποιο συνολικό πλάνο για την  ουσιαστική και ποιοτική αναβάθμιση των ηλεκτρονικών πλατφορμών διδασκαλίας. Η εκπαίδευση δεν αξιολογείται μόνο από την ποσότητα αλλά έμφαση πρέπει να δίδεται στην ποιότητα των παρεχομένων εργαλείων τόσο στους μαθητές όσο και τους εκπαιδευτικούς. Παρόλα αυτά παρατηρούμε πως το Υπουργείο εναγωνίως και διακαώς διατυμπανίζει τα πλάνα και τους στόχους του για το δεύτερο τρίμηνο του 2021  για την «αξιολόγηση» των εκπαιδευτικών (βλ Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής 2021) και όχι του εκπαιδευτικού συστήματος όπως θα έπρεπε. Μια αξιολόγηση που θα έπρεπε να ξεκινά από το σύνολο των υποδομών που συντηρείται από το Υπουργείο  και όχι από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς στους οποίους  επιθυμεί το Υπουργείο να ρίξει όλο το βάρος των δυσλειτουργιών του εκπαιδευτικού συστήματος.

Τέλος ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα εργαστηριακά μαθήματα, που έχουν κύριο σκοπό την ανάπτυξη δεξιοτήτων αλλά έχουν μετατραπεί σε μαθήματα επίδειξης και οι εκπαιδευτικοί αδυνατούν να δημιουργήσουν ή να χρησιμοποιήσουν ψηφιακό υλικό προσομοίωσης.

 Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

Ιστοσελίδα: http://www.oltee.gr, facebook: Ομάδα Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.