34. ΜΑΛΑΟΥΙ – MALAWI 2

Posted on : 15/04/2015
Views : 8
Posted by : eduportal

Διασχίζοντας τη χώρα δίπλα στη Λίμνη Μαλάουι, Το Σχολείο Kande F.P., \”220 μαθητές η κάθε τάξη\”, Οικισμοί στην παραλία Kande, Αγροτική αρχιτεκτονική και χειρωνακτικές καλλιέργειες (c) Δημήτριος Κουτάντος, koutantosdimitri@hotmail.com, Ιανουάριος 2013…