46. ΓΚΑΝΑ – GHANA

Posted on : 02/05/2015
Views : 4
Posted by : eduportal

Accra η πρωτεύουσα, Στους δρόμους της πόλης, Η αγορά, Το αργαλειό, Η κατασκευή του Djembe που σημαίνει \”όλοι συγκεντρώνονται με ειρήνη\”, Μουσική — κρουστά, Το φόρτωμα του κακάου στην Άκκρα το 1947, Ψαρολίμανο στην Winneba (c) Δημήτριος Κουτάντος, koutantosdimitri@hotmail.com, Μάρτιος 2013…