50. ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ – MADAGASKAR

Posted on : 02/05/2015
Views : 10
Posted by : eduportal

Οι δράσεις του Συλλόγου «Συμβολή στην Εκπαίδευση των Παιδιών της Αφρικής», Μαδαγασκάρη, Antananarivo, Τulear, Majunga, Λίγες φωτογραφίες από τη δράση του Συλλόγου στην Ουγκάντα (c) Δημήτριος Κουτάντος, koutantosdimitri@hotmail.com , Μάρτιος 2013…