Διδασκαλία νόμων της κινηματικής

Posted on : 18/01/2015
Views : 37
Posted by : eduportal
Tags : Εργαστηριακές, Ασκήσεις, Φυσικών, Επιστημών, με, χρήση, ΗΥ

Διδασκαλία νόμων της κινηματικής χρησιμοποιώντας τον αισθητήρα Go! Motion.