ΑctionAid: Μαζί, κατά της βίας μεταξύ εφήβων

8/2/ 2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τα συνεχή περιστατικά βίας που καταγράφονται μεταξύ εφήβων, εντός και εκτός των σχολείων, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη αντιμετώπισης αλλά και πρόληψης του φαινομένου. Η ActionAid μέσω της υλοποίησης του προγράμματος Youth for Love 2, δημιούργησε ειδικά εκπαιδευτικά εργαλεία για μαθητές και μαθήτριες ηλικίας από 14 έως 18 ετών, εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και γονείς, με στόχο την ευαισθητοποίηση, την πρόληψη και τη διαχείριση της βίας μεταξύ των νέων. Κι αυτό γιατί ο πιο αποτελεσματικός τρόπος να αντιμετωπιστεί η βία στα σχολεία, είναι να γίνει συλλογικά.

Σύμφωνα με μαθητές και μαθήτριες που συμμετείχαν σε σχετική έρευνα της ActionAid,  η βία μεταξύ των εφήβων είναι μία πραγματικότητα στα σχολεία, με τη λεκτική μάλιστα βία να αποτελεί μέρος της καθημερινότητάς τους. Σε σχετικές εκπαιδεύσεις που έγιναν σε σχολεία με τη συμμετοχή 106 μαθητών και μαθητριών Γυμνασίου, τα παιδιά ανέφεραν πως νιώθουν άβολα να μιλήσουν στην οικογένειά τους αν πέσουν θύματα βίας, ενώ πολλές φορές δεν ξέρουν πού να απευθυνθούν.

Έχοντας στο επίκεντρο την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας μεταξύ των εφήβων, η ActionAid εστιάζει στην υιοθέτηση θετικών συμπεριφορών σε επίπεδο κοινότητας. Με βιωματικά εργαστήρια, ευαισθητοποιεί τα παιδιά, τα οποία μαθαίνουν να αναγνωρίζουν τις διαφορετικές μορφές βίας, το πώς προκαλείται και πώς ο καθένας και η καθεμία με τη συμπεριφορά του/ της, μπορεί να επηρεάσει αντίστοιχα περιστατικά. Παράλληλα, τα παιδιά αποκτούν δεξιότητες αναφορικά με τη διαχείριση περιστατικών βίας, την επίλυση συγκρούσεων και την έννοια της ομαδικότητας. Ακόμα, μέσα από επιμορφώσεις και με τη χρήση βιωματικών εκπαιδευτικών μεθόδων, η ActionAid ευαισθητοποιεί τους εκπαιδευτικούς, τη σχολική κοινότητα και τους γονείς, οι οποίοι καλούνται πολλές φορές να αντιμετωπίσουν περιστατικά βίας, ενώ παίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των πεποιθήσεων των παιδιών.

Το παιχνίδι Youth for Love 2, αποτελεί ένα διαδραστικό εκπαιδευτικό εργαλείο που έχει ως  στόχο να ευαισθητοποιήσει παιδιά, εκπαιδευτικούς και γονείς αναφορικά με το φαινόμενο της βίας στα σχολεία και του ρόλου που παίζει ο καθένας και η καθεμιά στην αντιμετώπισή της. Στο παιχνίδι Youth for Love 2 οι παίκτες και οι παίκτριες, μπαίνοντας σε ένα εικονικό σχολικό περιβάλλον, έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν -ανάμεσα σε χαρακτήρες με διαφορετικά χαρακτηριστικά- τον ήρωα ή την ηρωίδα που τους εμπνέει και παίζοντας να δουν μέσα από πολλά σενάρια και ιστορίες, τι είναι η βία, ποια είναι τα είδη της και πώς οι δικές τους επιλογές μπορούν να επηρεάσουν την εξέλιξη μίας ιστορίας.

Το πρόγραμμα Youth for Love 2 υλοποιείται σε 4 ευρωπαϊκές χώρες, την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Ρουμανία και το Βέλγιο, από την ActionAid Ελλάδας, την ActionAid Ιταλίας, την AFOL Metropolitana, το Centrul Parteneriat pentru Egalitate  και το University College Leuven-Limburg. Σκοπός του έργου, είναι η προώθηση της υιοθέτησης θετικών συμπεριφορών για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας μεταξύ των συνομηλίκων, στους νέους, στους επαγγελματίες της εκπαίδευσης και στα μέλη της κοινότητας. Για την Ελλάδα το πρόγραμμα συντονίζει η ActionAid Ελλάδας και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα, Ιθαγένεια (Rights, Equality and Citizenship) της Ε.Ε.