Δευτερεύουσες Επιρρηματικές Προτάσεις

Έκδοση1.0
Θεάσεις2043 φορές
Ανακτήθηκε506 φορές
Σύνολο αρχείων1
Μέγεθος αρχείου151.13 KB
Ημ/νία δημιουργίας31/01/2015
Τελευταία ανανέωση

Δευτερεύουσες Επιρρηματικές Προτάσεις: σειρά 9 ασκήσεων σε Hot Potatoes, για τις Επιρρηματικές προτάσεις (Αιτιολογικές, Τελικές, Αποτελεσματικές, Υποθετικές, Εναντιωματικές, Χρονικές και Αναφορικές). Σταματία Σταμάτη.


Ανάκτηση
Αρχείο
Δευτερεύουσες Επιρρηματικές Προτάσεις