Είδη των προτάσεων

Έκδοση1.0
Θεάσεις1774 φορές
Ανακτήθηκε730 φορές
Σύνολο αρχείων2
Μέγεθος αρχείου99.03 KB
Ημ/νία δημιουργίας31/01/2015
Τελευταία ανανέωση

Είδη των προτάσεων 1

Σειρά 3 ασκήσεων σε Hot Potatoes, που αφορούν στα είδη της πρότασης (απλή, επαυξημένη, σύνθετη, ελλειπτική).

Είδη των προτάσεων 2

Σειρά 7 ασκήσεων δημιουργημένων με Hot Potatoes, οι οποίες αφορούν στα είδη των προτάσεων ως προς τη δομή, το περιεχόμενο, την ποιότητα και τη σχέση τους με άλλες.

Σταματία Σταμάτη.


Ανάκτηση
Αρχείο
Είδη των προτάσεων 2
Είδη των προτάσεων 1