Κύκλος Carnot 2ο

Έκδοση1.0
Θεάσεις2548 φορές
Ανακτήθηκε77 φορές
Σύνολο αρχείων1
Μέγεθος αρχείου214.28 KB
Ημ/νία δημιουργίας30/01/2015
Τελευταία ανανέωση

Η διδασκαλία της ενότητας αυτής έγινε με τη βοήθεια applet, παρουσίασης PowerPoint και φύλλου εργασίας. Στόχος ήταν η εμπέδωση του θέματος από τους μαθητές με τη χρήση του εικονικού εργαστηρίου. Δήμος Μαυράκης.