Νόμος Charles

Έκδοση1.0
Θεάσεις2893 φορές
Ανακτήθηκε65 φορές
Σύνολο αρχείων1
Μέγεθος αρχείου11.97 KB
Ημ/νία δημιουργίας30/01/2015
Τελευταία ανανέωση

Δίνονται οδηγίες για την πραγματοποίηση μιας ισόχωρης μεταβολής. Οι μαθητές καταγράφουν πειραματικές τιμές, τις επεξεργάζονται και ερμηνεύουν τα αποτελέσματα. Παρατηρούν τη δημιουργία γραφικών παραστάσεων P-V, P-T, V-T συγχρόνως με την εξέλιξη της μεταβολής για μια ή για δυο τιμές του όγκου. Δήμος Μαυράκης.